Täthet av i släktforskningssyfte mtDNA-testade moderlinjer i världen i november 2015

EuropaMtDNASiffrorna gäller antal mtDNA-deltagare per ursprungsland som anges hos Family Tree DNA (i funktionen Ancestral Origins) 2015-11-10. Statistiken visar tätheten av hos det företaget testade linjer som så vitt känt kommer från vissa länder. Då företaget är marknadsledande vad gäller DNA-test i just släktforskningssyfte, så kan statistiken anses ge en god bild av hur läget ser ut vad gäller i släktforskningssyfte mtDNA-testade moderlinjers kända ursprung. Angivet land är det land som de testade personerna själva har uppgivit vara det äldsta kända land som deras moderlinje dyker upp i. I sista kolumnen i tabellen nedan har jag jämfört antalet testade personer med uppgivet ursprung från ett visst land med det landets nuvarande befolkningsstorlek. Ju högre siffra i den kolumnen desto större chans är det alltså för släktforskare med moderlinje från det landet att få nära matchningar vid mtDNA-jämförelse.

De brittiska öarna placerar sig i täten, precis som i fallet med Y-DNA-sidan. Därefter placerar sig Skandinavien som det mest mtDNA-undersökta moderlinjeursprungsområdet hittills. Stora delar av övriga Nord- och Centraleuropa har och en relativt hög täthet av mtDNA-testade linjer. Mönstret är med andra ord ungefär detsamma som på Y-DNA-sidan, jämför mitt inlägg Täthet av i släktforskningssyfte Y-DNA-testade fädernelinjer i världen i september 2013. Personer med moderlinje från övriga delar av Europa och världen har endast mer sporadiskt använt den här släktforskningsmöjligheten. Bland länder som inte finns med på kartutsnittet kan som exempel nämnas Iran (0,03), Brasilien (0,01), Etiopien (0,01) och Kina (0,003).

I den mellersta av sifferkolumnerna står en procentangivelse inom parentes. Den anger ökningen av antalet analyserade linjer sedan 2013-11-10, alltså under precis två år. Antalet testtagare i Montenegro har sedan dess mer än dubblerats, men det är från en låg nivå (testdeltagare med moderlinjer därifrån nu blivit 19 i stället för 9). Statistiskt mer signifikanta är ökningarna i större länder. Vad gäller sådana står Sverige för den tydligt största ökningen.

 

Land Befolkning mtDNA-linjer Jämförelsetal
i miljoner därifrån i hundradels
promille
Irland 4,46 10 475 (+27 %) 23,5
Skottland 5,3 5 165 (+27 %) 9,7
Finland 5,4 3 201 (+44 %) 5,9
Norge 5,1 2 687 (+40 %) 5,3
Litauen 3 1 144 (+19 %) 3,8
Wales 3 1 111 (+22 %) 3,7
Sverige 9,5 3 365 (+66 %) 3,5
England 52,2 13 063 (+33 %) 2,5
Schweiz 7,5 1 574 (+23 %) 2,1
Luxemburg 0,5 106 (+33 %) 2,1
Danmark 5,5 982 (+32 %) 1,8
Tyskland 81,8 12 968 (+24 %) 1,6
Nordirland 1,8 300 (+39 %) 1,7
Färöarna 0,049 8 (+33 %) 1,6
Malta 0,42 60 (+28 %) 1,4
Polen 38 4 807 (+23 %) 1,3
Ungern 10 1 194 (+25 %) 1,2
Storbritannien 62,3 7 273 (+12 %) 1,2
Österrike 8,5 996 (+ 26 %) 1,2
Lettland 2,3 271 (+20 %) 1,2
Slovakien 5,4 605 (+17 %) 1,1
Tjeckien 10,3 1 001 (+25 %) 1
Slovenien 2 206 (+N/A) 1
Nederländerna 16,8 1 523 (+21 %) 0,9
Estland 1,3 120 (+36 %) 0,9
Portugal 10,6 906 (+27 %) 0,9
Cypern 0,9 67 (+34 %) 0,7
Italien 60,8 4 067 (+20 %) 0,7
Kroatien 4,3 304 (+25 %) 0,7
Frankrike 61,5 4 151 (+25 %) 0,7
Grekland 10,8 597 (+20 %) 0,6
Vitryssland 10,3 581 (+33 %) 0,6
Israel 8 375 (+4 %) 0,5
Libanon 4,2 200 (+18 %) 0,5
Makedonien 2,1 83 (+11 %) 0,4
Spanien 46 2 006 (+25 %) 0,4
Rumänien 20,1 773 (+18 %) 0,4
Belgien 10,6 423 (+25 %) 0,4
Bulgarien 7,3 279 (+21 %) 0,4
Ukraina 45,8 1 939 (+27 %) 0,4
Montenegro 0,6 19 (+111 %) 0,3
Moldavien 3,6 101 (+28 %) 0,3
Bosnien och Hercegovina 3,9 78 (+20 %) 0,2
Ryssland 141,9 2 921 (+34 %) 0,2
Georgien 4,5 110 (+10 %) 0,2
Serbien 7,3 113 (+30 %) 0,2
Island 0,3 50 (+28 %) 0,2
Libyen 6,4 94 (+4 %) 0,1
Turkiet 74,7 755 (+27 %) 0,1
Marocko 35,7 254 (+11 %) 0,07
Palestina 4,1 27 (+42 %) 0,07
Tunisien 10,5 67 (+12 %) 0,06
Syrien 22,5 95 (+28 %) 0,04
Algeriet 37,1 92 (+15 %) 0,02
Egypten 81 88 (+24 %) 0,01

 

 

 

Kommentera