Täthet av i släktforskningssyfte Y-DNA-testade fädernelinjer i världen i september 2016

europa2016Jag har sammanställt statistik efter det antal Y-DNA-deltagare per ursprungsland som anges på Family Tree DNA (i funktionen Ancestral Origins) 2016-09-09. Statistiken visar tätheten av testade linjer som så vitt känt kommer från vissa länder. Angivet land är det land som de testade personerna själva har uppgivit vara det äldsta kända land som deras fädernelinje dyker upp i. Procentsiffran visar förändring över tre år (sedan 2013-09-07). I sista kolumnen i tabellen nedan har jag jämfört antalet testade personer med uppgivet ursprung från ett visst land med det landets nuvarande befolkningsstorlek. Ju högre siffra i den kolumnen desto större chans är det alltså för släktforskare med fädernelinje från det landet att få nära matchningar vid Y-DNA-jämförelse.

Inte oväntat placerar sig Irland och Skottland överlägset i täten. Mängder av personer har utvandrat därifrån, så många amerikaner har sin fädernerot därifrån − samtidigt som det är i USA som DNA-testning är vanligast hittills. Dessutom är släktforskningsaktiviteten hög också i de ursprungsområdena, med många DNA-jämförelseprojekt inom olika klaner, släktföreningar m.m.

Efter Brittiska öarna − och Finland, som har en hög aktivitet på området − placerar sig Skandinavien, södra Baltikum, Schweiz och Tyskland som de mest Y-DNA-undersökta fäderneursprungsområdena hittills. Även här är det i många fall emigrantättlingar som står bakom testresultaten. För Nordens del samverkar detta med att släktforskning är mer populärt där än i många andra delar av Europa och världen. Särskilt i Sverige har antalet Y-DNA-analyser ökat snabbare under de senaste tre åren än i många andra delar av världen. (Men det är en bit kvar till den 12-dubbling av intensiteten på Y-DNA-sidan som skulle krävas för att Sverige skulle komma ikapp Irland!)

I tabellen har jag tagit med de länder som syns på kartbilden ovan. Några stickprov från andra delar av världen (jämförelsetal): Saudiarabien 16, Förenade Arabemiraten 7,1, Tunisien 1,6, Indien 0,12. Endast sådana länder varifrån fädernelinjer kommer vilka Y-DNA-matchar deltagare i Sverigeprojektet är sådana som jag ser siffror för som en av administratörerna för det projektet. (Det är fascinerande i sig att 12-markörstest av personer som så vitt de känner till på sin fädernelinje kommer från Sverige avslöjar avlägsna släktskap med personer som så vitt de vet har sitt fäderneursprung i länder som Pakistan, Zimbabwe och Malaysia!)

 

Land Befolkning Y-DNA-linjer Jämförelsetal
i miljoner därifrån i hundradels promille
Irland 4,46 23902 (+34%) 536
Skottland 5,30 17716 (+27%) 334
Wales 3,0 3073 (+24%) 102
Nordirland 1,8 1648 (+43%) 92
Finland 5,4 4438 (+69%) 82
England 53 37329 (+27%) 70
Norge 5,1 2971 (+53%) 57
Island 0,3 162 (+6%) 54
Sverige 9,5 4298 (+106%) 45
Litauen 3,0 1717 (+32%) 43
Schweiz 7,5 2762 (+24%) 37
Tyskland 82 19452 (+30%) 24
Danmark 5,5 1302 (+32%) 24
Ungern 10 1856 (+26%) 19
Lettland 2,3 393 (+21%) 17
Luxemburg 0,54 88 (+28%) 16
Polen 38 6019 (+31%) 16
Nederländerna 17 2586 (+23%) 15
Malta 0,43 65 (+?%) 15
Slovakien 5,4 779 (+27%) 14
Liechtenstein 0,036 5 (+0 %) 14
Österrike 8,5 1099 (+48%) 13
Portugal 11 1358 (+44%) 13
Vitryssland 10 1201 (+38%) 12
Georgien 4,5 481 (+68%) 11
Spanien 46 4978 (+24%) 11
Tjeckien 10 1100 (+31%) 11
Libanon 4,2 432 (+53%) 10
Färöarna 0,049 5 (+?%) 10
Montenegro 0,6 61 (+103%) 10
Grekland 11 1033 (+28%) 10
Frankrike 61,5 5487 (+30%) 8,9
Italien 60,8 5257 (+29%) 8,6
Kroatien 4,3 368 (+42%) 8,6
Cypern 1,1 83 (+32%) 7,5
Belgien 10,6 741 (+21%) 7,0
Ukraina 45,8 2831 (+42%) 6,2
Bulgarien 7,3 400 (+60%) 5,5
Makedonien 2,1 114 (+33%) 5,4
Ryssland 141,9 6803 (+53%) 4,8
Bosnien och Hercegovina 3,9 184 (+40%) 4,7
Rumänien 20,1 827 (+24%) 4,1
Moldavien 3,6 135 (+41%) 3,8
Palestina 4,6 162 (+125 %) 3,5
Serbien 7,3 218 (+88%) 3,0
Israel 8 198 (+21%) 2,5
Albanien 2,8 63 (+80%) 2,3
Jordanien 5,9 119 (+98%) 2,0
Kosovo 1,7 30 (+275%) 1,8
Tunisien 10,5 169 (+34%) 1,6
Turkiet 74,7 1218 (+72%) 1,6
Syrien 22,5 335 (+36%) 1,5
Estland 1,3 113 (+28%) 0,9
Libyen 6,2 202 (+512%) 0,3
Marocko 35,7 178 (+58%) 0,05
Algeriet 37,1 168 (+29%) 0,05
Egypten 81 289 (+135%) 0,04