Vad är vanligt mtDNA-träffantal?

För boken Genvägar undersökte jag för precis ett år sedan hur antalet mtDNA-träffar fördelade sig för personer med moderlinjer som så vitt äldst känt dyker upp i nuvarande Sverige. Nu när intressant att se hur utvecklingen har varit på ett år.

 

HVR1-träffar HVR1+2-träffar fullsekvensträffar … varav perfekta
Högst

14 528 (12 792)

+ 14 %

3 394 (2 644)

+ 28 %

242 (147)

+ 65 %

76 (46)

+ 65 %

Snitt

1 594 (1 466)

+ 8 %

117 (94)

+ 24 %

44 (22)

+ 100 %

5 (3)

+ 67 %

Lägst

0

0

0

0

 

Tabellen ovan visar hur många träffar deltagarna har på de olika nivåerna. Inom parentes står siffrorna från månadsskiftet juli-augusti 2013. I procent anges därunder hur stor ökningen har varit på ett år.

Antal testdeltagare som har gjort någon form av mtDNA-test hos FTDNA och har angett Sverige som äldsta kända moderlinjeanas hemvist är nu 2 508 (1 903), + 32 %. Antalet fullsekvenstestade av dessa är 976 (där har jag ingen notering om vad antalet var för ett år sedan). Hela jämförelsedatabasen består nu av drygt 183 100 testade moderlinjer från hela världen (drygt 162 000), + 13 %.

De flesta har trappstegsvis färre och färre träffar ju större del av sekvensen som jämförs mot andra. Det avspeglas i att genomsnittsantalen av träffar blir lägre och lägre när man läser åt höger i tabellen. Observera att ökningen av antalet träffar tydligt går åt andra hållet; antalet fullsekvensträffar ökar proportionellt mycket snabbare än antalet HVR1-träffar. Det tyder på att utvecklingen går mot ett tak; hur många modersläkter som helst med äldsta kända rot i Sverige finns inte inom spännvidden av uppemot några tusen år som ett mtDNA-test når. De drygt 600 testtagare med moderrot från Sverige som tillkommit har i hög utsträckning, tillsammans med sådana med rot från många andra länder i världen, inplacerat sig i de redan befintliga träfflistorna. De 8 av 100 stickprovspersoner som för ett år sedan inte hade några träffar alls har också nu minskat till 6.

Genomsnittsantalet av perfekta fullsekvensträffar (5) dras upp av ett fåtal personer som har extremt många sådana. Svenskättlingen i La Palma, Kalifornien, med moderlinje från Skåne i slutet av 1600-talet, vars träffmönster jag beskrev i boken, är fortfarande den i stickprovsundersökningen som har flest, 76 stycken (tvåan och trean har 45 och 32). 37 av 61 (61 %) av de stickprovsundersökta fullsekvenstestade har ännu ingen perfekt träff alls. För ett år sedan var det 38 av 56 (68 %).

En reaktion på “Vad är vanligt mtDNA-träffantal?

  1. Pingback: Vad är vanligt Y-DNA-träffantal? | Gröna stubben

Kommentera