Hur mycket är gemensamt?

När du har gjort ett autosomalt DNA-test i släktforskningssyfte, så får du en uppskattning om avståndet till andra testtagare som DNA-likheten visar är släktingar till dig.

Biologisk förutsättning finns inte för att säga något om huruvida en avlägsen släkting (bortom ungefär fyrmänningsavstånd) är exempelvis en femmänning eller tjugomänning. Båda kan ha lika mycket (eller rättare sagt litet) autosomalt DNA gemesamt med dig. De allra flesta avlägsna släktingar kommer överhuvudtaget inte upp i din träfflista.

Variationsspann

På närmare släktskapsavstånd är det däremot av intresse vad som kunnat observeras vara gemensamt mellan släktingar. Observerade att utkantsvärdena baseras på bara ett fåtal rapporterade iakttagelser, den verkliga variationen är säkert större. ”<” nedan markerar var lägre respektive högre värden särskilt kan förväntas.

 

 

Gemensamt autosomalt DNA, i cM

Minsta   funna

”Teorisnitt”

Mesta   funna

Förälder−barn

3 376

3 340 (50 %)

3 391

Helsyskon*

2 447

2 640 (40 %)

2 802

Halvsyskon/förälders syskon−syskonbarn

992

1 700 (25 %)

2 082<

Kusiner

531

850 (13 %)

1 128<

Förälders kusin−kusinbarn

218

425 (6 %)

1 168

Tremänningar

73

213 (3 %)

438

Fyrmänningar

43

53 (0,8 %)

256

Längsta segment, i cM

Kortaste   funna

Längsta   funna

Förälder−barn

50

267

Helsyskon

<110

250

Halvsyskon/förälders syskon−syskonbarn

<99

142

Kusiner

<72

114

Förälders kusin−kusinbarn

36

106

Tremänningar

21

64<

Fyrmänningar

< ca 7,7

77

 

*) Helsyskon har i snitt 50 % gemensamt autosomalt DNA, totalt sett, men en del av det överlappar vartannat, s.k. helidentiska partier (syskonen har matchning mot varandra på både kromosomen från fadern och den från modern på de partierna) och helidentiska partier räknas inte dubbelt i matchningssammanhang.

Uppemot 10 % av alla fyrmänningspar detekteras ej, p.g.a. avsaknad av tillräckligt långt längstasegment (ca 7,7 cM).

Se också ISOGG:s information om Autosomal DNA statistics.

Flera värden är hämtade från Marie Lindsays blogg Confessions of a Cryokid. Nya värden har införts i tabellen efter observationer som rapporterats i facebookgruppen DNA-anor (minsta gemensamt kusiner: 2014-08-07, mesta gemensamt fyrmänningar: 2015-02-06). Flera iakttagelser har jag själv tillfört 2015-02-05. Om du har nya ”rekord” uppåt eller nedåt, dela gärna med dig av dem i nämnda facebookgrupp eller i Anbytarforums avdelning för genetisk genealogi.

 

 

Kommentera