ADSA − verktyg för segmentanalys

Gratisverktyget ger dig en bra överblick över vilka släktingkluster som finns i din träfflista, när du har gjort ett autosomalt DNA-test. Verktyget kallas Autosomal DNA Segment Analyzer (Autosomala DNA-segmentanalyseraren), förkortat ADSA, och finns på hemsidan DNAGedcom (http://www.dnagedcom.com).

Tryck på Register (Registrera dig). Valfritt användarnamn (User Name) och lösenord (Password) fyller du i, liksom din epostadress och namn. Man får också till sig själv formulera en säkerhetsfråga och dess svar, som används utifall att man skulle glömma bort sitt lösenord.

Sedan väljer man den flik som innehåller namnet på det företag man har testat sig hos (Family Tree DNA eller 23andMe). Man fyller där i det kitnummer och lösenord man har hos sitt företag. Något mer behöver inte fyllas i, utan sedan trycker du på Get Data (hämta data). Det som hämtas är data om vilka segment man har gemensamma med vilka andra personer, men inte själva rådatan (d.v.s. vilket utseende man har på sina kromosomer, AGTCCGA o.s.v.). Man behöver alltså inte oroa sig för att ens rådata hamnar på ännu ett nytt ställe och kanske sprids därifrån. Det är också bara du själv som ser dina träffdata.

dnagedcom1-300x135Efter någon minut är uppladdningen klar. (Du kan uppdatera sidan /ladda ned den på nytt/, så ser du en textrad med information om ditt kit nedtill på sidan.) Då går du till fliken Autosomal Tools och väljer Autosomal DNA Segment Analyzer. På en rad långt ned på sidan som öppnas väljer du ditt kitnummer. Det är det enda som behöver göras, om man vill köra med standardvärdet att gemensamma segment på minst 7 cM är de som visas. Det är lämpligt, för då får man en översikt på de segment som är mest genealogiskt relevanta. Du kan alltid pröva att gå ned i visningsstorlek och se vad som händer med träffbilden. Det som händer med lägre visningsstorlek är att även mindre relevanta matchande segment kommer med i bilden och bilden blir mer uppsplittrad och svårtolkad.

Sedan klickar man på knappen GET REPORT (Hämta rapport). Det kommer upp en förteckning på vilka matchande segment av minst den valda storleken som du har gentemot dina olika träffpersoner, kromosompar för kromosompar. På första raden i varje kromosomtabell presenteras det första segmentet som du har gemensamt med någon annan i din träfflista, med början från ena änden av kromosomparet.

Tabellsektionen ”ICW” (In Common With) är tacksam. Utgå från tabellrutan som är genomkorsad av ett snedstreck. I samma kolumn finns ovanför eller nedanför den ibland rutor ifyllda med samma färg. De markerar de andra av dina träffpersoner som även de är matchningar till personen med snedstrecksrutan. (Matchningen kan vara på något segment som bara de har inbördes, inte även du, så det är inte alltid du ser deras sinsemellan matchande segment.)

Datan är bara aktuell för det datum som du gjorde uppladdningen. När en tid har gått och du har fått fler träffar kan du göra om uppladdningen (dvs uppdatera underlaget för segmentanalysen). Det går också att ladda upp data för fler personer på det användarkonto man har registrerat.

Ett exempel

adsa

Översikten av träffmönstret på mitt kromosompar 18 ser ut så här. De tre övre personernas tabellrutor bildar en större rektangel i ICW-sektionen. De utgör en typisk släktinggrupp: de matchar alla varandra. För Davids och Alberts del är deras segment i båda deras fall det längsta som de har gentemot mig, och de är över en långt parti (9,27 respektive 8,17 cM) likadant som det hos Lisa, som är min faster. Av detta förstår jag att det är en och samma ana som är orsak till det här träffmönstret och att han/hon är en ana till mig på min fars sida.

Även Kay är en släkting till mig på min fars sida. Däremot finns på min faster Lisas rad ingen färgifylld ruta i kolumnerna för Griffith, Sherry och Sven-Hugo, trots att deras segment också finns på delvis samma parti som det som är gemensamt mellan min faster och mig. Min matchning mot dem ligger alltså inte på den kromosom som jag har från min far, utan på den som jag har från min mor. Med andra ord är de släktingar till mig på min mors sida.

På det här sättet kan man analysera träffmönster och ringa in vilka anor som kan vara möjliga till ett visst släktskap. Det går enklare när man har väl har hunnit få några hållpunkter. De kan bestå av någon fyr- eller femmänning som har dykt upp i ens träfflista och som man har kunnat identifiera anan till, eller annars sedan förut kända släktingar som man inspirerat att även de göra ett autosomalt DNA-test.

 

Länkar

Don Worth, pensionerad IT-tekniker vid University of California, lanserade det här verktyget i början av januari 2014. Han förklarar det utförligt här: http://test.dnagedcom.com/ADSA/adsa.html.

Eva von Brömsen har översett texten till svenska, se filen ”Så här använder du det autosomala analysverktyget ADSA.doc” som ligger bland filerna i facebookgruppen DNA-anor.

Roberta Estes presenterar verktyget här: http://dna-explained.com/2014/01/09/introducing-the-autosomal-dna-segment-analyzer/.

Kommentera