Exempel på segmentjämförelser

Nedan visas olika typfall som visar vad du får ut av olika överlappningsmönster. Sådana studeras enklast med gratisverktyget ADSA som du kan läsa mer om här: ADSA – verktyg för segmentanalys. Där finns också förklaring av hur man använder det verktyget.

Först litet om vad ett matchande segment är. Det är när samma parvisa stickprovsvärden finns utmed ett längre stycke på något av mina kromosompar emot en annan person. Vilket parti på kromosomparet som det är fråga om markeras med färg, så jag får snabbt en uppfattning om det matchande segmentets längd och placering. Det ser ut som ETT färgstreck, men det som redovisas är alltså en befintlig överensstämmelse som finns på två eller flera av FYRA jämförda kromosomer (nämligen två personers respektive kromosompar).

kromosompar ibs

Orsaken till en matchning kan vara att ett sammanhängande segment finns på endera av mina två kromosomer i det aktuella paret (den ena är från min far, den andra från min mor) och att ett identiskt sådant finns på motsvarande sätt hos min träffperson. Ett sådant fall visas i det översta exemplet.

Orsak till en matchning kan också vara sammanläsning av mindre segment som finns på BÅDA mina kromosomer i det aktuella paret och kanske något liknande också hos träffpersonen. Ett sådant fall visas i det nedersta exemplet. På engelska kallas sådana här bedrägliga matchningar för IBS-segment (Identical By State, i motsats till Identical By Descent).

Ju kortare ett matchande segment är, desto högre risk att det är fråga om en sammanläsning (IBS-segment). De flesta segment över 10 cM är genuina, medan de flesta under 5 cM är resultat av sammanläsning. Mer detaljerad statistik finns här: ISOGG:s Wiki om IBD-segment.

 

Exempel 1. Två släktinggrupper

a1Grönsvart och Rosa har en gemensam ana med mig på min ena förälders sida. Blå och Gul har en gemensam ana med mig på min andra förälders sida.

 

Exempel 2. Två släktinggrupper, därtill ett tredje släktskapssätt

a2Blå, Ljusgrön och Röd har en gemensam ana med mig på min ena förälders sida. Brun och Rosa har en gemensam ana med mig på min andra förälders sida. Därtill är Rosa släkt med Blå, vilket beror på en tredje ana som de delar (de tvås inbördes gemensamma segment som beror på denna ana finns någon annanstans än i den här bilden).

 

Exempel 3. Storkluster vari alla är varandras träffpersoner

a3bDet är sällsynt med kluster bestående av en stor mängd personer som alla är varandras träffpersoner. Här ett verkligt rekordexempel med många som alla har med varandra överlappande segment, därtill långa sådana. Den gemensamma anan måste ha en gigantisk mängd testade ättlingar, eftersom så här pass många råkar ha ett långt segment kvar från den på just det här kromosomstället. (Bilden är en detalj av en skärmklippsbild postad av en medlem i facebookgruppen DNA-anor 2016-09-18.)

 

Exempel 4. Storkluster vari vissa inte är varandras träffpersoner

a4bTack vare kusinen Ljusgrön kan jag vara säker på att det är ett sammanhängande segment åtminstone hos mig som matchar personerna i den här bilden. Detta eftersom kusinen överlappar det och mer därtill. Personerna fördelar sig på två grupper, en större som (oftast) matchar mig och kusinen samt en mindre (här inringad med blå ramar) som har med min andra förälders sida att göra.

Mellan svagare matchningar är normalt att de här och där inte är varandras träffpersoner trots att de delar ett segment som är över gränsvärdet 7,69 cM. Bara de som också har 20 cM eller mer totalt och ett visst antal kortare segment – såvida de inte har ett längstasegment på minst 9 cM – kommer med i varandras träfflistor. Det här att de inte syns i varandras träfflistor förklarar ”hålen” i tabellsektionen som med färgifyllda rutor visar vilka som är varandras träffpersoner.

 

Exempel 5. Storkluster vari de flesta inte är varandras träffpersoner

a5Tack vare en släktings överlappande segment (det översta) är jag säker på att det här är fråga om ett sammanhängande segment åtminstone hos mig och att det kommer från den del av mitt anträd som jag och släktingen har gemensam. Merparten av dem som matchar mig på det här korta partiet, precis över tröskelvärdet, är som synes inte varandras träffpersoner. Det är sannolikt i många fall fråga om sammanläsningar av småbitar som var för sig är vanliga i den världsdel där jag har mina rötter, men åtminstone några har också på sitt håll, liksom jag, ett sammanhängande segment – merparten av ett tjugotal personer (de flesta i övre delen av bilden) är också varandras träffpersoner.

 

Exempel 6. Skarv

a6Exemplet tydliggör hur ”skarvar” på mina kromosomer kan bli synliga i vissa lägen. Rosa markerar min matchning mot min mor som också deltar i Family Finder. Bland annat syns här en släktinggrupp på hennes sida, men till den hör inte Mörkblå. Det är en nära släkting på min fars sida. Så är också personerna bakom Lila och Röd (de båda nedre matchningarna). De två och Mörkblå är syskon, men de matchar inte det syskonet just här. (Helsyskon har ju bara i genomsnitt 50 % samma DNA.) Notera hur Mörkblås matchning mot mig går fram till den punkt där Lila och Röd så att säga ”tar över”. Den kromosom som jag har från min far är ju en rekombination av hans föräldrars kromosomer i sin tur. Här syns skarven. Matchningarna på min fars sida, som representeras av Blå (fjärde ovanifrån) samt Ljusgrön och Brun, är alltså släktinggrupper om en respektive två personer som finns på vardera av min fars föräldrars sidor.